NEUROFEEDBACK METODA

Neurofeedback je merjenje in opazovanje kortikalne električne aktivnosti oziroma aktivnosti možganskih valov v možganih s pomočjo senzorjev, ki se pritrdijo na različne lokacije oziroma referenčne točke na glavi. Po končanem merjenju nam računalniška programska oprema izračuna povprečne vrednosti različnih možganskih valov na izbranih referenčnih točkah.

 

ZAKAJ SE UPORABLJA NEUROFEEDBACK METODA?

S stimulacijo v podobi različnih računalniških animacij naravno kondicioniramo prehitre ali prepočasne možganske valove posameznika, da se le-ti normalizirajo. Tako lahko naslavljamo različna področja v možganih, ki so odgovorna za specifične naloge.

samoregulacija

Ko oseba opazuje računalniško animacijo, možgani preko monitorja dobijo povratno informacijo in se glede na odziv lahko regulirajo tako, da na merjenem področju producirajo več valov, ki so optimalni za reševanje določenih nalog in izzivov, oziroma pridobijo večjo sposobnost umirjenega fokusa. S pomočjo povratne informacije se torej samodejno učijo, kako morajo delovati za boljši odziv okolja. Se nekako samoregulirajo.

 

PEAK PERFORMANCE IN NEUROFEEDBACK

Neurofeedback izboljša mentalne vire tako, da poveča koncentracijo, pozornost in budnost. Z izboljšanjem teh mentalnih funkcij, lahko posamezniki minimalizirajo učinke anksioznosti in povečajo psihološki konstrukt samozavesti.

Kako neurofeedback prispeva k dosegu maksimalne zmogljivosti?

Raziskave so pokazale, da trening z metodo neurofeedbacka lahko bistveno izboljša:

  • kreativnost
  • zmožnost za spopadanje z visoko delovno obremenitvijo, s tem pa se zmanjša verjetnost za izgorelost zaradi obremenitev, ki so povezane z dokazovanjem lastne uspešnosti
  • sposobnost pretresanja in iskanja različnih rešitev za težave – brainstorming (mentalna fluidnost)
  • zmogljivost pri pozornosti, koncentraciji in spominu
  • odločanje in zmanjša število napak

Če si v današnjem času posamezniki na vodilnem ali visoko odgovornem delovnem mestu želijo biti uspešni, se morajo biti zmožni spopasti in prenesti dodatni stres, ki je spremljevalec odgovornih delovnih mest. Ozavestiti morajo svoje stresne odzive. Nato lahko z rednim treningom postanejo mojstri v obvladovanju samih sebe, kar jim omogoči vzdrževanje dobrega fokusa tudi pri soočanju s stisko.

Naš neurofeedback peak performance trening bo pomagal ljudem na vodilnih položajih/managerjem ter osebam na zahtevnih delovnih mestih doseči omenjeno mojstrstvo.

Skozi neurofeedback trening bodo pridobili in užili koristi zmanjšanega stresa, izboljšanih kognitivnih sposobnosti (npr. IQ, spomin, pozornost), čustveno fluidnost, dobro delovno izvedbo in uspešnost, produktivnost ter zdravo počutje.