BIOFEEDBACK METODA

Med biofeedback tretmajem se na telo namestijo posebni senzorji. Ti senzorji merijo telesne funkcije, ki osebi lahko povzročajo težave v obliki simptomov, kot so srčni utrip, krvni tlak, napetost mišic (EMG ali elektromiografska povratna informacija), dihanje in telesna temperatura (toplotna povratna informacija), ter nato podatke na zaslonu prevajajo v vizualno in/ali zvočno informacijo, kot sta prikazovanje svetlobe, ali niz piskov.

 

Zakaj se uporablja biofeedback metoda?

Oseba lahko na biofeedback monitorju opazuje takojšnjo povratno informacijo, ki jo posreduje njeno telo ob različnih mislih, mentalnih podobah in raznovrstnih psiholoških stimulacijah v neposredni okolici. Torej lahko spremlja kako mentalno stanje vpliva na fizične reakcije njenega telesa.

Ob pojavu različnih emocij, anksioznosti, negativnih misli ali blokad opazuje bolj ali manj stresne odzive lastnega telesa in se tako bolje spoznava, hkrati pa se uči, kako se z reduciranjem zaskrbljenih misli in osredotočanjem na pozitivne sugestije, tudi telo prične sproščati in ugodno vplivati na splošno počutje. Tako je mogoče sčasoma manipulirati srčni utrip, vzorce možganskih valov, telesno temperaturo in druge telesne funkcije, ki so sicer pod nadzorom avtonomnega živčnega sistema.

Stres

Z vpogledom v lastne, nezavedne in avtomatične odzive, lahko z redno psihofiziološko samoregulacijo pridobi veščine hitrega »odklopa stresa« in zmožnost takojšnjega umirjanja, oziroma fokusirane aktivacije svojih sposobnosti kadar je to potrebno. Ko je pripravljena, izkušnjo prenese v vsakdanje življenje.

 

KATERA PODROČJA LAHKO OBRAVNAVAMO Z METODO BIOFEEDBACKA?

S pomočjo Biofeedack tehnologije, dobimo vpogled v lastno, nezavedno psihofiziološko funkcioniranje in s tem razumevanje lastnega delovanja in reakcij. Biofeedback je popolnoma naravna, telesu prijazna metoda. Je investicija v naše psihofiziološko funkcioniranje, ki je trajno. Ko se enkrat naučimo nadzorovati svoje telo, terapije več ne potrebujemo.

Biofeedback metode se izjemno uspešno poslužujejo tudi poklicni ali amaterski športniki in glasbeniki kot pomoč pri doseganju vrhunskih rezultatov. Prav tako je koristna za tiste, katerih narava dela vključuje javne nastope, zaradi katerih trpijo za prednastopno anksioznostjo.