Poleg metode bio/neurofeedbacka, smo v naš program vključili tudi različne kombinacije podpornih terapij oziroma tehnik, ki podpirajo, pohitrijo in še nadgrajujejo napredek posameznika. Z njihovo pomočjo so obravnavane osebe tretirane bolj celostno, glede na individualne potrebe in njihovo osnovno psihofiziološko sliko, pa se odločimo za eno ali več podpornih obravnav.

Katere so podporne terapije?

Med podporne terapije smo uvrstili:

 • hipnozo
 • progresivno mišično relaksacijo
 • avtogeni trening
 • mindfulness trening
 • vedenjski management
 • tehnike izboljšave miselnih sposobnosti, učenja in spomina

 

podporne terapije

 

IZOBRAŽEVANJE STARŠEV, UČITELJEV IN TERAPEVTOV TER RAZISKOVANJE S PODROČJA UPORABNE PSIHOFIZIOLOGIJE, TESTIRANJE IQ, NEVROPSIHOLOŠKO TESTIRANJE

V sklopu našega dela organiziramo tudi izobraževalne delavnice o ADHD motnji in obravnavi motnje z bio/neurofeedback metodo ter podpornimi terapijami. Odprte delavnice organiziramo v lastni režiji, možna pa so tudi predavanja po povpraševanju znotraj drugih institucij.

Ker se dognanja na področju nevroznanosti in psihologije nenehno širijo in posodabljajo, pa je naše raziskovalno in izobraževalno delo tesno povezano s tujino. Da bi ostali v koraku z najnovejšimi odkritji, tehnikami izvajanja terapij in napravami, se redno udeležujemo izobraževalnih delavnic in seminarjev v tujini in se vključujemo v različne raziskovalne projekte.

Za optimalno obravnavo posameznika, moramo poznati njegove zmožnostmi, zgodovinsko ozadje in psihofiziološko sliko. Vsaka obravnavana oseba na začetku terapij z metodo bio/neurofeedbacka opravi osnovno merjenje možganskega valovanja na referenčnih točkah na glavi, pa tudi testiranje, ki pokaže njeno psihofiziološko delovanje in odzivanje na stres. Na podlagi teh informacij, se odločimo, kakšna terapija oziroma trening bi bil za specifično osebo najbolj primeren.

Za podrobnejšo analizo in uvid v trenutne kognitivne sposobnosti, pa po potrebi izvajamo tudi teste inteligentnosti, ki so kompas nadaljnjemu delu in obravnavi z našo metodo.

 

NEVROPSIHOLOŠKA ŠPORTNA TERAPIJA IN DELO S KONJI

Razvoj fine in grobe motorike pri človeku zahteva usklajeno delovanje osrednjega živčevja in mišičnega sistema. Raziskave v svetu so pokazale, da razvoj fine motorike vpliva na razvoj govora in fizičnih ter telesnih sposobnosti. Gibanje aktivira povezovanje telesa s čustvi in spodbuja kognitivno dejavnost. Osebam pomaga pri doseganju večje učinkovitosti , produktivnosti, koncentracije, reducira stres in tesnobo. Otrokom redna in dovolj kompleksna aktivnost zelo pomaga pri težavah z učenjem in pripomore k izboljšanju usklajenega delovanja obeh možganskih polovic.

Gimnastično-sabljaški nevrofiziološki trening in osvajanje prvin gimnastike

Športna dejavnost v sodobnem digitalnem svetu žal vedno bolj izginja z urnikov odraslih in otrok. Zato smo v našo ponudbo vključili tudi gibalno terapijo, ki se odlično obnese pri obravnavi ADHD motnje. Gimnastično-sabljaški nevrofiziološki trening program omogoča intenziven trening veščin, ki se zelo dobro dopolnjuje s treningom koncentracije pri neurofeedback metodi. Sabljanje je šport, ki zahteva zelo usmerjen fokus ter v veliki meri spodbuja fino motoriko.

Vadba osnovnih gimnastičnih prvin je predstopnja treninga osnov sabljanja in vključuje različne vaje in elemente, ki spodbujajo dobro delovanje nevromišičnega sistema (vzpostavitev povezave med možgani in telesom). Vaje pomagajo pri razvoju gibljivosti, povišajo srčni utrip in s tem krepijo srčno variabilnost, povečajo prekrvavljenost okončin in možganov, izboljšajo reakcijske čase, povečajo psihološko pripravljenost na nadaljnjo aktivnost (motivacija) in spodbujajo dobro počutje.

Delo s konji

Konji imajo edinstvene značilnosti, zaradi katerih se lahko odlično vklopijo v terapevtski proces. Ker so v osnovi plašne živali, ki so bile v svoji preteklosti tarča mnogih plenilcev, imajo do človeka mnogo bolj zadržan odnos kot denimo psi. Ko pristopamo h konjem, nam ti takoj zrcalijo naše vedenje, naše misli, namere in počutje, čeprav jih morda sami se nismo ozavestili. Učijo nas biti prisotni v sedanjem trenutku (mindfulness), postaviti jasna pravila in meje , ki se jih moramo tudi držati (vzpostavitev reda in strukture), za dobro interakcijo z njimi, pa moramo izžarevati samozavest in umirjeno odločnost. Ker zahtevajo popolno pozornost, ob delu z njimi krepimo usmerjeno koncentracijo in vztrajnost.

 

delo s konji

 

Delo s konji in tudi poizkuse jahanja nudimo interesentom kot del našega programa. Program obsega opazovanj, druženje in delo na tleh s prijaznimi konji na pašniku ali v ogradi, čiščenje konj, učenje neverbalne komunikacije, učenje osnov jahanja, učenje in aktivno vključevanje v aktivnosti, ki so vezane na skrb za konje. Program se izvaja enkrat ali dvakrat na teden po tri do štiri šolske ure skupaj v skupinah po največ pet oseb.

 

REHACOM

RehaCom je klinično podprta in dokazana računalniška oblika kognitivne terapije, ki se izjemno dobro obnese tudi pri obravnavi ADHD motnje. Je program kognitivne terapije, ki ga kot orodje pri svojem delu uporabljajo strokovnjaki in terapevti, ki se ukvarjajo z rehabilitacijo oseb z različnimi kognitivnimi motnjami. Specializirana terapija se prične izvajati takoj po opravljeni začetni diagnostični oceni terapevta ali računalniško vodenem ocenjevanju sposobnosti. Na voljo je 26 računalniških terapevtskih modulov, ki pomagajo pri izboljševanju kognitivnih funkcij in sposobnosti kot so pozornost, spomin, izvršilne funkcije in vizualno področje.

Več o računalniško podprti RehaCom terapiji lahko izveste na spletni strani RehaCom.si, kjer lahko tudi naročite brezplačno preizkusno različico.

Zakaj izbrati RehaCom?

 • Ponuja številne naloge za izboljšavo temeljnih kognitivnih področij v različnih fazah rehabilitacije
 • Ponuja možnost uporabe modulov za detekcijo specifičnih kognitivnih motenj in nadaljnjih priporočil o ustreznih modulih kognitivne terapije.
 • Ugotovi trenutne zmogljivosti osebe med terapijo in prilagodi težavnostno stopnjo nalog.
 • Prinaša interaktivne vsebine preko specializirane tipkovnice klienta, uporabniku prijazen zaslon na dotik ali miško in standardno tipkovnico.
 • Ponuja možnost treninga v domačem okolju pod nadzorom terapevta preko interneta
 • Programi so individualno prilagojeni.
 • Ponuja možnost odločanja med devetimi osnovnimi moduli, ki zbirajo podatke pri testiranju kognitivnih motenj.
 • Ponuja izbiro primernih specializiranih terapevtskih modulov kognitivne terapije. Od šestindvajsetih vsak vsebuje več sto nalog, ki vključujejo različne težavnostne stopnje, od zelo enostavne do visoko kompleksne.
 • Nudi možnost nastavitve po meri. Terapije so lahko individualizirane s parametri, ki jih je možno prilagoditi za nadzor trajanja, število nalog, delovne hitrosti, povratne informacije, itd
 • Program predstavi nalogo, ki jo klient lahko samostojno dela od 15 do 60 minut. Program spremlja potek naloge in hkrati omogoča povratno informacijo.