Splošni pogoji poslovanja družbe Larus Inventa d.o.o.

S prijavo na seminar sprejme prijavitelj splošne pogoje, pogoje prijave in odjave na seminar in prejemanja e-novic ter tako potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletnih straneh ali na seminarjih in usposabljanih družbe Larus Inventa d.o.o., so zaščiteno avtorsko delo Larus Invente d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, fotografiranje, snemanje zvokovnega ali video materiala (seminarjev, delavnic, ppt, ipd.), distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila družbi Larus Inventa d.o.o. in njenega pisnega soglasja.

Pogoji prijave in odjave na seminar

Splošni pogoji in določila so sestavni del prijavnice na seminar Larus Invente d.o.o. ne glede na obliko prijave. Izraz seminar zajema tudi druge oblike usposabljanj in izobraževanj. Ti pogoji urejajo postopek prijave in odjave na seminar.

Pogoji poslovanja

Spletno prijavo in odjavo na seminar izvaja družba Larus Inventa d.o.o., PE LUI, Vojkova 63, 1000 Ljubljana, matična številka 3739066000. Družba je zavezana za plačilo DDV, ID za DDV: SI 15209849. Vse navedene cene za seminar so v evrih (EUR) z DDV. Veljajo cene in ostali pogoji (npr. popusti) na dan prijave na seminar. Velja samo originalni račun, ki ga prejmete ob obisku seminarja, v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji prijave. Prejete prijave na seminarje izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil, tako da se lahko stanje prijave v času prejema plačila razlikuje od stanja prijave v času oddaje naročila.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma odstopimo od izvedbe prijave v primerih, če je prijav na določen datum preveč ali premalo, če ugotovimo povečano plačilno tveganje kupca ali če naročilo ni bilo oddano v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe naročila z naše strani  obvestili v roku 3 (tri) dni po e-pošti oz. telefonu.

S poslanim emailom z vašimi osnovnimi podatki oddate prijavo na seminar, o čemer vas obvestimo tudi na navedeni e-poštni naslov, in tako sklenete pogodbo na daljavo. S prijavo na seminar potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja. V primeru vprašanj se lahko vedno obrnete na e-mail info@larusinventa.com ali na 040/386-616.

Izvedba seminarjev in delavnic

Seminar oziroma delavnica se izvede ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev, kar je pogoj za izvedbo vsakega seminarja oziroma delavnice. Larus Inventa d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe izvedbe seminarja zaradi odpovedi udeleženca/ev ali zaradi višje sile (npr. bolezen predavatelja).

Odstop od naročila

Odpoved prijave na seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@larusinventa.com. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Prijavitelj ima pravico pisno odpovedati udeležbo na dogodku na katerega se je prijavil. Stroški odpovedi so naslednji:

do deset (10) delovnih dni pred dogodkom 0% cene kotizacije za dogodek

do sedem (7 )delovnih dni pred dogodkom 50% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek

do tri (3) delovne dni in odpoved na dan dogodka 100% cene kotizacije za dogodek.

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 10 delovnih dni pred dnevom na katerega poteka dogodek. Ne glede na zgornje določbe bo Larus Inventa d.o.o. skušala reševati odpoved seminarja v korist prijavljenega udeleženca (nadomestni termin, nadomestni seminar idr.). Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo ali na naslednji termin.

Reklamacije

Morebitne reklamacije bo Larus Inventa d.o.o. sprejemala na sedežu podjetja, PE LUI, Vojkova 63, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru termina za sestanek, izključno v pisni obliki, najkasneje v roku osem (8) dni po zaključku seminarja. Na reklamacijo bo podjetje Larus Inventa d.o.o. pisno odgovorilo v roku treh (3) delovnih dni.

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

Larus Inventa d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani. Zbrane podatke bo Larus Inventa d.o.o. uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Larus Inventa d.o.o. spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev, zato bo storila vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Larus inventa d.o.o. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov udeležencev  seminarjev in delavnic. Larus Inventa d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke  udeleženca oz. uporabnika razen, če bi to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe postopkov pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Larus Inventa d.o.o. bo za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja zbirala, vodila, obdelovala in shranjevala naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek naziv pravne osebe
  • davčna številka (če je uporabnik pravna oseba)
  • elektronska pošta
  • telefonska številka
  • naslov bivanja
  • država bivanja
  • ustanova zaposlitve
  • izobrazba
  • poklic
  • podatki o nakupu (prijavi), vsebina, vrednost, način plačila

Larus Inventa d.o.o. se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno za potrebe izpolnitve prijave/odjave, anketiranje in statistične obdelave podatkov, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih ter poslovanju, za povpraševanja strank, vabila na dogodke ter za druge trženjske namene. Larus Inventa d.o.o. se zavezuje, da  bo osebne podatke vodila, vzdrževala in jih obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženec oz. uporabnik lahko kadarkoli zahteva po e-pošti na info@larusinventa.com ali pisno na naslov Larus Inventa d.o.o., PE LUI, Vojkova 63, 1000 Ljubljana pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov.

Spori in pristojno sodišče

Udeleženec in podjetje Larus Inventa d.o.o. se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Pohvale in pritožbe uporabnikov

Pohvale in pritožbe nam pošljite na: info@larusinventa.com.