Pri našem praktičnem delu se z ADHD motnjo srečujemo že vrsto let.

Najpogosteje delamo z otroci v zgodnjih šolskih letih, ko pričnejo rasti obveznosti in zahteve njihovega okolja.
Navadno pridejo zaradi specifičnih kognitivnih težav, ki jih imajo pri šolskem delu in prilagajanju urnikom, ki od njih zahtevajo stalnost in izpolnjevanje različnih nalog v predpisanem zaporedju.
Otroci imajo lahko tudi vedenjske motnje, ki se odražajo pri delu v šoli in/ali v domačem okolju.
Pogosto imajo otroci z ADHD motnjo visok IQ, ki pa se zaradi nevrobioloških značilnosti ne more normalno manifestirati.
Pri delu upoštevamo otrokov značaj, zmogljivosti, starost in preference pri izbiri naših nalog in animacij. Motivacija je namreč izrednega pomena, igra ključno vlogo pri delu in končnih rezultatih.

V trening veliko vključujemo tudi najstnike, pri katerih učitelji oziroma starši opažajo zasanjanost, oteženo skoncentrirano delo, vedenjske težave, nedokončane naloge in obveznosti, utrujenost, itd.

ADHD motnjo zelo uspešno obravnavamo tudi pri odraslih. Pogosto odrasle osebe tožijo zaradi konstantne utrujenosti, nezbranosti in »izklapljanju« pri nalogah, ki od njih zahtevajo dolgotrajnejši fokus.
Obenem se jim zdi, da imajo polno glavo obveznosti, ki jih skoraj ne morejo več obvladovati.
Zato se skušajo pripraviti k še večji storilnosti, kar pa povzroči le dodatno izčrpanost.
Zelo pogosto se ponavljajo težave s spancem, saj se težko sprostijo in odklopijo od vsakdanjih skrbi.
Pojavljajo se bolečine v različnih predelih hrbta ali glave, ki so največkrat posledica nezavedne zakrčenosti sklopov mišic, zaradi konstantnega premlevanja različnih situacij in skrbi.
To lahko povzroči, da je oseba bolj ali manj stalno v stresni coni funkcioniranja.

 

Odkrivanje motnje ADHD z bio/neurofeedback metodo

Da bi pri osebah lahko z gotovostjo potrdili simptome ADHD motnje, še pred začetkom treninga z metodama bio/neurofeedbacka izvedemo specifična testiranja.
S pomočjo biofeedback metode opravimo stres test, pri katerem merimo odzive avtonomnega (nezavednega) živčnega sistema. Ti nam posredujejo informacije o trenutnem psihofiziološkem funkcioniranju osebe in njenemu odzivanju na stres.
Poleg tega naredimo osnovno merjenje kognitivnih sposobnosti in odzivov s pomočjo neurofeedback metode. Po izčrpnem pogovoru z osebo, kjer preverjamo dodatne relevantne informacije in morebitnemu psihološkemu testiranju, lahko dobimo dober vpogled v psihofiziološko sliko in podamo predloge za nadaljnjo obravnavo oziroma terapijo.

 

Naše delo v praksi in rezultati

Ker psihofiziološko funkcioniranje tesno korelira z nevrološkim, navadno kombiniramo obe metodi. Z biofeedback metodo osebi pomagamo, da ozavesti svoje telo in se nauči sproščanja, ki je nujno potrebno za normalno zbranost in spopadanje z miselnimi nalogami.
Z neurofeedback metodo neposredno povečujemo fokus ob dani nalogi. Z večkratnim ponavljanjem okrepimo moč mentalnih sposobnosti in podaljšamo dolžino koncentracije.
Po pričetku treninga z našo metodo in morebitnih podpornih terapij, hitrost uspeha variira od osebe do osebe. Navadno se pojavi že po nekaj urah dela. Osebe poročajo o boljšem počutju, občutku pomirjenosti in spočitosti.
V nadaljnjem delu opažajo porast mentalnih zmogljivosti in večjega občutka obvladovanja situacij. Proti koncu terapij oziroma treninga, imajo dovolj znanja, da s treningi lahko nadaljujejo doma.
Po končanem zadnjem treningu, se lahko znova izvede stres test, za preverbo stopnje naučenih veščin in pridobljenega psihofiziološkega stanja. Možna je tudi občasna supervizija terapevta in ocena stanja, kadar želi oseba po določenem času osvežiti svoje znanje ali naknadno znova preveriti svoje sposobnosti.